Nauki matematyczne – prowadzenie szeroko zakrojonej działalności opiniodawczej i popularyzatorskiej w zakresie nauk matematycznych, świadczenie różnych usług na rzecz środowiska matematycznego. Komitet został powołany w 1952 r.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Matematyczną (IMU) – przew. prof. dr hab. Adam Skalski.