2023

Apel Prezydium Komitetu Matematyki PAN w sprawie zwiększenia finansowania Narodowego Centrum Nauki Wyraź poparcie dla Apelu Prezydium Komitetu Matematyki PAN
Stanowisko Komitetu Matematyki PAN z dnia 29.11.2023 roku w sprawie dydaktyki nauk ścisłych
uchwała w sprawie powołania Kapituły Medalu im. S. Banacha na lata 2023-2026

2022

Prezentacja - Podręczniki Matematyki - prof. M. Karpiński

Prezentacja - Kariera naukowa w obszarze dydaktyki matematyki - prof. E. Swoboda

Prezentacja - Kształcenie Nauczycieli - prof. E. Juskowiak

Apel Komitetu Matematyki PAN z dnia 30 marca 2022 r.

Stanowisko Prezydium KM PAN z dnia 24 lutego 2022 r. 

Oficjalne stanowisko the IMU Executive Committee z dnia 26 lutego 2022 r.

2021

Zgłaszanie kandydatów do Medalu im. Stefana Banacha

Uchwała Komitetu Matematyki PAN z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Odpowiedź Ministerstwa na uchwałę Komitetu Matematyki z dnia 19 listopada 2021 r.

Uchwała Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk z dnia 8 września 2021 roku nr 5/IX21 w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Komitetu Matematyki PAN Profesorowi Wiesławowi Pleśniakowi

W dniu 19 kwietnia 2021 w wieku 85 lat zmarł Profesor Andrzej Białynicki-Birula (nekrolog)

Uchwała nr 11/2021 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nadania regulaminu Medalu im. Stefana Banacha

Stanowisko Komitetu Matematyki PAN z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie stosowania mierników bibliometrycznych 

Oświadczenie Komitetu Matematyki PAN z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie trybu wprowadzania zmian na liście czasopism naukowych

2019

Uchwała Komitetu Matematyki PAN z dnia 9 października 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Komitetu Matematyki PAN Profesorowi Andrzejowi Białynickiemu-Biruli

Uchwała Komitetu Matematyki PAN z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poprarcia uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu dotyczącej pomocy finansowej dla czasopism naukowych

2017

Uchwała Komitetu Matematyki PAN z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie matematyki po zmianach w oświacie

2015

Stanowisko Komitetu Matematyki PAN z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie obecnych procedur habilitacyjnych

2014

Apel Komitetu Matematyki PAN z dnia 26 listopada 2014 r. do Dziekanów, Dyrektorów Instytutów i całego środowiska Matematycznego