Witamy na stronie

 

Komitetu Matematyki PAN

 

TERMIN NAJBLIŻSZEGO POSIEDZENIA

KOMITETU MATEMATYKI PAN - jesień 2023 r.


 
Informacja o rozpoczęciu procesu wyborczego do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk  


Zgłaszanie kandydatów do Medalu im. Stefana Banacha (termin 28.02.2023 r.) 

 


 Zmarł prof. Jan Kisyński

Informacje dotyczące składania wniosków DUN na 2023 r.

 Adres strony PAN (formularze)


Apel Komitetu Matematyki PAN z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie niepublikowania w polskich czasopismach naukowych prac autorów z afiliacją w państwowych instytucjach Federacji Rosyjskiej.


Stanowisko Prezydium Komitetu Matematyki PAN 

z dnia 24 lutego 2022 r.

Międzynarodowe Kongresy Matematyków (ICM) stanowią wyraz pokojowej współpracy światowej społeczności matematycznej. W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Prezydium Komitetu Matematyki PAN wyraża solidarność z matematykami ukraińskimi oraz popiera stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego PTM, apelując do Międzynarodowej Unii Matematycznej, aby nie organizowała ICM w Rosji w lipcu 2022 roku.

 

Oficjalne stanowisko IMU Executive Committee z dnia 26 lutego 2022 r.Uchwała Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk z dnia 8 września 2021 roku nr 5/IX21 w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Komitetu Matematyki PAN Profesorowi Wiesławowi Pleśniakowi


  W dniu 21 sierpnia 2021 w wieku 84 lat zmarł Profesor Andrzej Schinzel (nekrolog)


Uchwała Komitetu Matematyki PAN z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie oceny wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Odpowiedź Ministerstwa na uchwałę Komitetu Matematyki z dnia 19 listopada 2021 r

  Uchwała nr 11/2021 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie nadania regulaminu Medalu im. Stefana Banacha
Stanowisko Komitetu Matematyki PAN z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie stosowania mierników bibliometrycznych
Oświadczenie Komitetu Matematyki PAN z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie trybu wprowadzania zmian na liście czasopism naukowych