Members of the Committee:

 1.

Prof. dr hab. Grzegorz BANASZAK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2.

Prof. dr hab. Stanisław BETLEY - Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3.

Prof. dr hab. Aleksander BŁASZCZYK - Uniwersytet Śląski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4.

Dr hab. Grzegorz BOBIŃSKI, profesor UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5.

Prof. dr hab. Małgorzata BOGDAN - Uniwersytet Wrocławski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6.

Dr hab. Grzegorz GABOR, profesor UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7.

Prof. dr hab. Jacek Romuald JAKUBOWSKI - Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8.

Dr hab. Piotr KALITA, profesor UJ – Uniwersytet Jagielloński

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9.

Prof. dr hab. Sławomir KOŁODZIEJ - Uniwersytet Jagielloński

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 10.

Prof. dr hab. Janina KOTUS – Politechnika Warszawska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 11.

Prof. dr hab. Mirosław LACHOWICZ – Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 12.

Prof. dr hab. Marcin MAGDZIARZ – Politechnika Wrocławska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 13.

Dr hab. inż. Jacek MAŁECKI, profesor PWr – Politechnika Wrocławska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 14.

Prof. dr hab. Wacław Bolesław MARZANTOWICZ - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 15.

Prof. dr hab. Mieczysław MASTYŁO - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 16.

Prof. dr hab. Jan MIELNICZUK - Instytut Podstaw Informatyki PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 17.

Prof. dr hab. Jacek MIĘKISZ – Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 18.

Dr hab. Piotr NOWAK, profesor IM PAN - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 19.

Prof. dr hab. Piotr OPROCHA - Akademia Górniczo-Hutnicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 20.

Prof. dr hab. Zdzisław RYCHLIK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 21.

Prof. dr hab. Ryszard RUDNICKI - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 22.

Prof. dr hab. Maciej SABLIK – Uniwersytet Śląski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 23.

Prof. dr hab. Adam SKALSKI - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 24.

Prof. dr hab. Leszek SKRZYPCZAK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 25.

Prof. dr hab. Roman  SRZEDNICKI – Uniwersytet Jagielloński

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 26.

Prof. dr hab. Łukasz STETTNER - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 27.

Prof. dr hab. Paweł STRZELECKI - Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 28.

Prof. dr hab. Tomasz SZEMBERG – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 29.

Dr hab. Maciej ULAS, profesor UJ – Uniwersytet Jagielloński

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 30.

Prof. dr hab. Witold WNUK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

 

 31.

Prof. dr hab. Piotr BILER czł. rzecz. PAN - Uniwersytet Wrocławski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32 Prof. dr hab. Krzyszotf BOGDAN czł. koresp. PAN - Politechnika Wrocławska .

33.

Prof. dr hab. Tadeusz Lech JANUSZKIEWICZ czł. rzecz. PAN - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 34.

Prof. dr hab. Jerzy KACZOROWSKI czł. rzecz. PAN - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 35.

Prof. dr hab. Jan KISYŃSKI czł. koresp. PAN - Emerytowany profesor, Instytut Matematyczny PAN

 

 36.

Prof. dr hab. Wojciech KUCHARZ czł. koresp. PAN – Uniwersytet Jagielloński

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 37.

Prof. dr hab. Stanisław KWAPIEŃ czł. rzecz. PAN – Emerytowany profesor, Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 38.

Prof. dr hab. Rafał LATAŁA czł. koresp. PAN - Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39. Prof. dr hab. Mariusz LEMAŃCZYK czł. koresp. PAN - Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
40. Prof. dr hab. Tomasz ŁUCZAK czł. rzecz. PAN - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
41. Prof. dr hab. Ludomir NEWELSKI czł. koresp. PAN - Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

 42.

Prof. dr hab. Wiesław PLEŚNIAK czł. rzecz. PAN - Emerytowany profesor, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 43.

Prof. dr hab. Feliks PRZYTYCKI czł. rzecz. PAN - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 44.

Prof. dr hab. Stanisław L. WORONOWICZ czł. rzecz. PAN – Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 45.

Prof. dr hab. Henryk WOŹNIAKOWSKI czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 46.

Prof. dr hab. Jerzy ZABCZYK czł. rzecz. PAN – Emerytowany profesor, Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Członkowie Akademii Młodych Uczonych

 

 47.

Dr hab. Joanna KUŁAGA - PRZYMUS, profesor UMK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

48 Dr hab. Mateusz KWAŚNICKI, profesor PWR – Politechnika Wrocławska  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 49.

Dr hab. Karol PALKA, profesor IM PAN - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 50.

Dr hab. Jan POLESZCZUK, profesor IBIB PAN - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Członkowie Specjaliści Komitetu Matematyki  
 51. Prof. dr hab. Zbigniew BŁOCKI - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 52. Prof. dr hab. Adam DOLIWA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 53. Prof. dr hab. Stanisław GOLDSTEIN - Uniwersytet Łódzki This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 54. Prof. dr hab. Stefan JACKOWSKI - Uniwersytet Warszawski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 55. Dr hab. inż.  Piotr KRASOŃ, profesor US - Uniwersytet Szczeciński This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 56. Dr hab. Bartosz KWAŚNIEWSKI, profesor UwB  - Uniwersytet w Białymstoku This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 57. Prof. dr hab. Zbigniew MARCINIAK - Uniwersytet Warszawski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 58. Prof. dr hab. Jerzy MOTYL - Uniwersytet Zielonogórski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 59. Dr hab. Ewa SWOBODA, profesor UR - Uniwersytet Rzeszowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 60. Prof. dr hab. Andrzej SZCZEPAŃSKI - Uniwersytet Gdański This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.