Members of the Committee:
  

 1.

 Dr hab. Piotr ACHINGER - Instytut Matematyczny PAN

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 2.

Dr hab. Tomasz Adamowicz - Instytut Matematyczny PAN    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 3.

 Dr hab. Leokadia BIAŁAS-CIEŻ - Uniwersytet Jagielloński

 

 4.

Prof. dr hab. Aleksander BŁASZCZYK - Uniwersytet Śląski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5.

 Dr hab. Jarosław BUCZYŃSKI - Instytut Matematyczny PAN   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 6.

Dr hab. Sławomir DINEW - Uniwersytet Jagielloński   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 7.

Dr hab. Paweł DŁOTKO - Instytut Matematyczny PAN   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 8.

Prof. dr hab. Adam DOLIWA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 9.

 Dr hab. Światosław GAL - Uniwersytet Wrocławski  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 10.

Prof. dr hab. Stanisław GOLDSTEIN - Uniwersytet Łódzki  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 11.

 Prof. dr hab. Janusz GRABOWSKI - Instytut Matematyczny PAN   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 12.

 Prof. dr hab. Grzegorz GRAFF - Politechnika Gdańska

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 13.

Prof. dr hab. Paweł IDZIAK - Uniwersytet Jagielloński   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 14.

 Prof. dr hab. Wojciech KRYSZEWSKI - Politechnika Łódzka

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 15.

 Dr hab. Dominik KWIETNIAK - Uniwersytet Jagielloński

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 16.

Prof. dr hab. Marcin MAGDZIARZ – Politechnika Wrocławska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 17.

Prof. dr hab. Wacław Bolesław MARZANTOWICZ - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 18.

Prof. dr hab. Mieczysław MASTYŁO - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 19.

Prof. dr hab. Jan MIELNICZUK - Instytut Podstaw Informatyki PAN

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 20.

Prof. dr hab. Jacek MIĘKISZ – Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 21.

 Prof. dr hab. Marian MROZEK - Uniwersytet Jagielloński

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 22.

Prof. dr hab. Piotr OPROCHA - Akademia Górniczo-Hutnicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 23.

Dr hab. Karol PALKA, profesor IM PAN - Instytut Matematyczny PAN

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 24.

Prof. dr hab. Ryszard RUDNICKI - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 25.

 Prof. dr hab. Sławomir RYBICKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 26.

Prof. dr hab. Adam SKALSKI - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 27.

Prof. dr hab. Łukasz STETTNER - Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 28.

Prof. dr hab. Paweł STRZELECKI - Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 29.

 Prof. dr hab. Grzegorz ŚWIĄTEK - Politechnika Warszawska   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 30.

Prof. dr hab. Aleksander WERON - Politechnika Wrocławska   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

 

 31.

Prof. dr hab. Piotr BILER czł. rzecz. PAN - Uniwersytet Wrocławski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32 Prof. dr hab. Tadeusz Lech JANUSZKIEWICZ czł. rzecz. PAN - Instytut Matematyczny PAN .

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33.

Prof. dr hab. Jerzy KACZOROWSKI czł. rzecz. PAN - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 34.

Prof. dr hab. Stanisław KWAPIEŃ czł. rzecz. PAN – Emerytowany profesor, Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 35.

Prof. dr hab. Rafał LATAŁA czł. koresp. PAN - Uniwersytet Warszawski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 36.

Prof. dr hab. Mariusz LEMAŃCZYK czł. koresp. PAN - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

 37.

Prof. dr hab. Ludomir NEWELSKI czł. koresp. PAN - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 
38. Prof. dr hab. Wiesław PLEŚNIAK czł. rzecz. PAN - Emerytowany profesor, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39. Prof. dr hab. Feliks PRZYTYCKI czł. rzecz. PAN - Instytut Matematyczny PAN  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40. Prof. dr hab. Jarosław WIŚNiEWSKI czł. koresp. PAN - Uniwersytet Warszawski   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 41.

Prof. dr hab. Jerzy ZABCZYK czł. rzecz. PAN – Emerytowany profesor, Instytut Matematyczny PAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Członkowie Akademii Młodych Uczonych

 
  Członkowie Specjaliści Komitetu Matematyki  
 42.    
 43.    
 44.