Skład osobowy Komisji Dydaktyki:

1) Prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk – Uniwersytet Śląski – Członek KM – Przewodniczący Komisji

2) Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski – Członek KM

3) Prof. dr hab. Ryszard Pawlak – Uniwersytet Łódzki

4) Dr Michał Krych – Uniwersytet Warszawski

5) Dr hab. Ewa Swoboda – Uniwersytet Rzeszowski – Członek KM

6) Dr Krzysztof Ciesielski – Uniwersytet Jagielloński

7) Dr Danuta Ciesielska - Instytut Historii Nauki PAN

8) Dr Agnieszka Sułowska – Uniwersytet Warszawski

9) Dr hab. Anna Żeromska – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie