Skład osobowy Komisji Statystyki:

1) Prof. dr hab. Małgorzata Bogdan - Uniwersytet Wrocławski – członek KM – Przewodnicząca Komisji

2) Dr hab. Anna Dudek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3) Dr hab. inż. Katarzyna Filipiak – Politechnika Poznańska

4) Prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski – Politechnika Warszawska

5) Prof. dr hab. Augustyn Markiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

6) Dr hab. Błażej Miasojedow – Uniwersytet Warszawski

7) Prof. dr hab. Jan Mielniczuk - Politechnika Warszawska i IPI PAN – członek KM

8) Prof. dr hab. Wojciech Niemiro - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warszawski

9) Dr Wojciech Rejchel - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10) Prof. dr hab. Inż. Zbigniew Szkutnik - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie