Skład osobowy Komisji Zastosowań Matematyki: 

1) Prof. dr hab. Ryszard Rudnicki - Instytut Matematyczny PAN – Członek KM – Przewodniczący Komisji

2) Prof. dr hab. Piotr Biler – Uniwersytet Wrocławski – Członek KM

3) Prof. dr hab. Jacek Romuald Jakubowski - Uniwersytet Warszawski – Członek KM

4) Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz – Uniwersytet Warszawski – Członek KM

5) Prof. dr hab. Marcin Magdziarz – Politechnika Wrocławska – Członek KM

6) Prof. dr hab. Jacek Miękisz – Uniwersytet Warszawski – Członek KM

7) Dr hab. Jan Poleszczuk - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN – Członek KM

8) Prof. dr hab. Maciej Sablik – Uniwersytet Śląski – Członek KM

9) Prof. dr hab. Łukasz Stettner – Instytut Matematyczny PAN – Członek KM

10) Prof. dr hab. Adam Doliwa - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Członek KM