Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 01.01.2023 r.
dr hab. Tomasz NOWICKI - IBM Thomas J. Watson Research Center
dr hab. Wojciech MŁOTKOWSKI - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Guillaume VALETTE - Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Witold BEDNORZ - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Mariusz MIREK - Uniwersystet Wrocławski
dr hab. Jacek NIKIEL - Uniwersytet Opolski
dr hab. Wojciech SŁOMCZYŃSKI - Uniwersytet Jagielloński

Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 01.01.2022 r.
dr hab. Jacek POMYKAŁA - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Grzegorz BOBIŃSKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Adam OSĘKOWSKI - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Janusz WYSOCZAŃSKI - Uniwersytet Wrocławski 
dr hab. Krzysztof BARAŃSKI - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Maciej CAPIŃSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 01.01.2021 r.
dr hab. Adam NOWAK - Instytut Matematyczny PAN 
dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr KRASOŃ - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Paweł KOLWICZ - Politechnika Poznańska
dr hab. Massimiliano Daniele ROSINI - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Anna JAŚKIEWICZ - Politechnika Wrocławska 
dr hab. Piotr KOWALSKI - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Joanna JANCZEWSKI - Politechnika Gdańska
dr hab. Andrzej ROZKOSZ - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Piotr SOŁTAN - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Dariusz IDZIAK - Uniwersytet Łódzki 

Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 30.12.2019
dr hab. Sławomir RAMS - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Artur MACIĄG - profesor nauk inżynieryjno-technicznych - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. Małgorzata BOGDAN - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Grzegorz GRAFF - Politechnika Gdańska
dr hab. Marta TYRAN KAMIŃSKA - Uniwersytet Śląski
dr hab. Łukasz KOWALIK - Uniwersytet Warszawskie
dr hab. Marcin MAGDZIARZ - Politechnika Wrocławska

Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 30.09.2019 r.
dr hab. Andrzej DĄBROWSKI - Uniwersytet Szczeciński

Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 02.04.2019 r.
dr hab. Katarzyna HORBACZ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Dariusz BUGAJEWSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Adam SKALSKI - Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Urszula LEDZEWICZ - Politechnika Łódzka oraz Southern Illinois University Edwardsville, USA

Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 14.03.2018 r.
dr hab. Artur BARTOSZEWICZ - Politechnika Łódzka
dr hab. Agnieszka KAŁAMAJSKA - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Wiesław KUBIŚ - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Urszula FORYŚ - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Robert WOLAK - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Jacek GRACZYK - Uniwersytet Paryż Południe we Francji
dr hab. Marcin BOWNIK - University of Oregon, USA

Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 28.09.2017 r.
dr hab. Piotr OPROCHA - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr hab. Stanisław SPODZIEJA - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Włodzimierz BRYC - University of Cincinnati Stany Zjednoczone
dr hab. Ian PRATT-HARTMANN - Uniwersytet Opolski

Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 15.09.2015 r.
dr hab. Jacek TABOR - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Mirosław BARAN - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Piotr LICZBERSKI - Politechnika Łódzka
dr hab. Marek RUTKOWSKI - Politechnika Warszawska
dr hab. Krzysztof PAWAŁOWSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof KRUPIŃSKI - Uniwersytet Wrocławski

Nominacje profesorskie z matematyki nadane po 20.04.2015 r.
dr hab. Jacek MIĘKISZ - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna GAMBIN - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Sławomir LASOTA - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Leszek PLASKOTA - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Wojciech CHOJNACKI - Uniwersytet w Adelajdzie, Australia

Nominacje profesorskie z matematyki po 26.06.2014 r.
dr hab. Piotr GWIAZDA - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof FRĄCZEK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Stanisław KASJAN - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Zbigniew HAJTO - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Piotr M. HAJAC - Instytut Matematyczny PAN
dr hab. Zbigniew MARCINIAK - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej SZEPIETOWSKI - Uniwersytet Gdański


Nominacje profesorskie z matematyki po 14.03.2014 r.
dr hab. Wiesław ŚLIWA - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Dariusz BURACZEWSKI - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Jarosław GRYTCZUK - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Mikołaj BOJAŃCZYK - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Mariusz KORAS - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz SCHOEN - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Leszek SKRZYPCZAK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof SZAJOWSKI - Politechnika Wrocławska


Nominacje profesorskie z matematyki po 30.10.2013 r.
dr hab. Janusz MIERCZYŃSKI - Politechnika Wrocławska
dr hab. Tomasz KUBIAK - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Nominacje profesorskie z matematyki po 26.06.2013 r.
dr hab. Piotr KOSZMIDER - Instytut Matematyczny PAN
dr hab. Maria NOWAK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Jerzy WEYMAN - Northeastern University, Boston, USA
Nominacje profesorskie z matematyki po 22.04.2013r.
dr hab. Marek GOLASIŃSKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Piotr ŚNIADY - IMPAN i Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Paweł GÓRA - Uniwersytet Concordia, Kanada
dr hab. Tadeusz KULCZYCKI - Politechnika Wrocławska
dr hab. Michał RYZNAR - Politechnika Wrocławska

Nominacje profesorskie z matematyki po 23.01.2013 r.
dr hab. Adam DOLIWA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. Józef PRZYTYCKI - George Washington University, USA
dr hab. Mirosława MIRKOWSKA-SALWICKA - Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
dr hab. Zygmunt POGORZAŁY- Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Piotr GRZESZCZUK - Politechnika Białostocka
dr hab. Yuriy TOMILOV - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Klaudiusz WÓJCIK - Uniwersytet Jagielloński

Nominacje profesorskie z matematyki po 30.09.2012 r.
dr hab. Irena PAWŁOW-NIEZGÓDKA - Instytut Badań Systemowych PAN
dr hab.Wojciech NIEMIRO - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Adrian LANGER - Uniwersytet Warszawski

Nominacje profesorskie z matematyki po 22.06.2012 r.
dr hab. Mykola BRATIICHUK - Politechnika Śląska
dr hab. Jerzy TYSZKIEWICZ - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej ŁUCZAK - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Szymon PESZAT - IMPAN, AGH
dr hab. Grzegorz ZWARA - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Witold CHARATONIK - Uniwersytet Wrocławski

Nominacje profesorskie z matematyki po 19.04.2012 r.
dr hab. Paweł HITCZENKO - Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania USA
dr hab. Szymon PLEWIK - Uniwersytet Śląski
dr hab. Andrzej SZCZEPAŃSKI - Uniwersytet Gdański

Nominacje profesorskie z matematyki po 26.01.2012 r.
dr hab. Piotr DOWBOR - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Krzysztof DĘBICKI - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Zbigniew PALMOWSKI - Uniwersytet Wrocławski

Nominacje profesorskie z matematyki po 27.10.2011 r.
dr hab. Armen EDIGARIAN- Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Marek IZYDOREK- Politechnika Gdańska
dr hab. Krzysztof OLESZKIEWICZ- Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr ZAKRZEWSKI - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł STRZELECKI - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ryszard PŁUCIENNIK - Politechnika Poznańska

Nominacje profesorskie z matematyki po 20.06.2011 r.
dr hab. Sławomir Cynk – Uniwersytet Jagielloński, IM PAN
dr hab. Jacek Dziubański – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Wojciech Gajda – Uniwersytet A. Mickiewicza
dr hab. Jacek Jachymski – Politechnika Łódzka
dr hab. Jacek Jakubowski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Maciej Sablik – Uniwersytet Śląski
dr hab. Jerzy Motyl – Uniwersytet Zielonogórski

Nominacje profesorskie z matematyki po 14.04.2011r.
dr hab. Teresa Regińska – IMPAN
dr hab. Adam Bobrowski – Politechnika Lubelska
dr hab. Andrzej Cegielski – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Bolesław Kacewicz – AGH

Nominacje profesorskie z matematyki po 25.01.2011 r.
dr hab. Dariusz Maciej Wrzosek- Uniwersytet Warszawski.

Nominacje profesorskie z matematyki po 22.10.2010 r.
dr hab. Witold Kazimierz Jarczyk - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Jerzy Włodzimierz Jaworski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Władimir Mitiuszew - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. Piotr Bogusław Mucha - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ryszard Henryk Urbański - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Jerzy Jezierski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Eugene Gutkin - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Tadeusz Krasiński - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Wojciech Janusz Kucharz - Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Anna Maria Zdunik - Uniwersytet Warszawski

Nominacje profesorskie z matematyki po 18.06.2010 r.
dr hab. Zbigniew Jan Bartosiewicz - Politechnika Białostocka
dr hab. Zdzisław Naniewicz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Witold Wnuk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nominacje profesorskie z matematyki po 16.04.2010 r.
dr hab. Romuald Józef Lenczewski - Politechnika Wrocławska
dr hab. Damian Tadeusz Niwiński - Uniwesytet Warszawski
dr hab. Agata Smoktunowicz - Instytut Matematyczny PAN