Witamy na stronie

 

Komitetu Matematyki PAN

 

TERMIN NAJBLIŻSZEGO POSIEDZENIA

KOMITETU MATEMATYKI PAN - jesień 2024 r.


Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do Medalu Banacha w 2024 roku

Apel Prezydium Komitetu Matematyki PAN w sprawie zwiększenia finansowania Narodowego Centrum Nauki

Wyraź poparcie dla Apelu Prezydium Komitetu Matematyki PAN

Stanowisko Komitetu Matematyki PAN z dnia 29.11.2023 roku w sprawie dydaktyki nauk ścisłych

Informacje dotyczące składania wniosków DUN na 2024 r.

 Adres strony PAN (formularze)


Informacja o wynikach wyborów do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk


Apel Komitetu Matematyki PAN z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie niepublikowania w polskich czasopismach naukowych prac autorów z afiliacją w państwowych instytucjach Federacji Rosyjskiej.


Stanowisko Prezydium Komitetu Matematyki PAN 

z dnia 24 lutego 2022 r.

Międzynarodowe Kongresy Matematyków (ICM) stanowią wyraz pokojowej współpracy światowej społeczności matematycznej. W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Prezydium Komitetu Matematyki PAN wyraża solidarność z matematykami ukraińskimi oraz popiera stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego PTM, apelując do Międzynarodowej Unii Matematycznej, aby nie organizowała ICM w Rosji w lipcu 2022 roku.

 

Oficjalne stanowisko IMU Executive Committee z dnia 26 lutego 2022 r.Uchwała Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk z dnia 8 września 2021 roku nr 5/IX21 w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Komitetu Matematyki PAN Profesorowi Wiesławowi Pleśniakowi


  W dniu 21 sierpnia 2021 w wieku 84 lat zmarł Profesor Andrzej Schinzel (nekrolog)


Uchwała Komitetu Matematyki PAN z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie oceny wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Odpowiedź Ministerstwa na uchwałę Komitetu Matematyki z dnia 19 listopada 2021 r

  Uchwała nr 11/2021 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie nadania regulaminu Medalu im. Stefana Banacha
Stanowisko Komitetu Matematyki PAN z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie stosowania mierników bibliometrycznych
Oświadczenie Komitetu Matematyki PAN z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie trybu wprowadzania zmian na liście czasopism naukowych