Skład osobowy Komisji Statystyki:

 

prof. dr hab. Teresa Ledwina - Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Jan Mielniczuk