Skład osobowy Komisji Zastosowań Matematyki:

 

dr hab. Małgorzata Bogdan - Przewodnicząca Komisji
prof. dr hab. Krzysztof Dębicki
dr hab. Marcin Magdziarz
dr hab. Andrzej Rozkosz
prof. dr hab. Piotr Rybka
prof. dr hab. Maciej Sablik
prof. dr hab. Łukasz Stettner
prof. dr hab. Piotr Strzelecki