Skład osobowy Zespołu do spraw rozwoju statystyki matematycznej i jej zastosowań:

 

prof. dr hab. Wojciech Niemiro (UW i UMK) -  Przewodniczący Zespołu

prof. dr hab. Tadeusz Bednarski (UWr)

dr hab. Przemysław Biecek (UW i PW)

dr hab. Mariusz Bieniek (UMCS)

dr hab. Małgorzata Bogdan (UWr)

dr hab. Przemysław Grzegorzewski (IBS PAN i PW)

dr hab. Tomasz Górecki (UAM)

dr hab. Alicja Jokiel-Rokita (PWr)

prof. dr hab. Teresa Ledwina (IM PAN)

dr hab. Jacek Leskow (PK)

prof. dr hab. Augustyn Markiewicz (UP w Poznaniu)

dr hab. Marek Męczarski (SGH)

prof. dr hab. Jan Mielniczuk (IPI PAN i PW)

prof. dr hab. Tomasz Rychlik (IM PAN)

prof. dr hab. Zbigniew Szkutnik (AGH)

prof. dr hab. Wojciech Zieliński (SGGW)

prof. dr hab. Roman Zmyślony (UZg)