Skład osobowy Zespołu Dydaktycznego:

prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (PW)

dr Krzysztof Ciesielski (UJ)

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki PAN)

dr Michał Krych (UW)

prof. dr hab. Ryszard Pawlak (UŁ)

dr Agnieszka Sułowska (UW)

dr hab. Ewa Swoboda (URz)

dr hab. Anna Żeromska (AGH)