Skład osobowy Zespołu Dydaktycznego:

prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (PW)

dr Krzysztof Ciesielski (UJ)

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki PAN)

prof. dr hab. Ryszard Pawlak (UŁ)

dr Agnieszka Sulińska (UW)

dr hab. Ewa Swoboda (URz)

dr hab. Anna Żeromska (AGH)