Nominacje profesorskie z matematyki po 26.06.2014

dr hab. Piotr GWIAZDA - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof FRĄCZEK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Stanisław KASJAN - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Zbigniew HAJTO - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Piotr M. HAJAC - Instytut Matematyczny PAN
dr hab. Zbigniew MARCINIAK - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej SZEPIETOWSKI - Uniwersytet Gdański
 

Nominacje profesorskie z matematyki po  14.03.2014.

dr hab. Wiesław ŚLIWA - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Dariusz BURACZEWSKI - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Jarosław GRYTCZUK - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Mikołaj BOJAŃCZYK - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Mariusz KORAS - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz SCHOEN - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Leszek SKRZYPCZAK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof SZAJOWSKI - Politechnika Wrocławska

Nominacje profesorskie z matematyki po  30.10.2013 r.

dr hab. Janusz MIERCZYŃSKI - Politechnika Wrocławska

dr hab.Tomasz KUBIAK - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Nominacje profesorskie z matematyki po  26.06.2013 r.

dr hab. Piotr KOSZMIDER - Instytut Matematyczny PAN
dr hab. Maria NOWAK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Jerzy WEYMAN - Northeastern University, Boston, USA 

Nominacje profesorskie z matematyki po 22.04.2013r. 

dr hab. Marek GOLASIŃSKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
dr hab. Piotr ŚNIADY - IMPAN i Uniwersytet Wrocławski  
dr hab. Paweł GÓRA - Uniwersytet Concordia, Kanada  
dr hab. Tadeusz KULCZYCKI - Politechnika Wrocławska 
dr hab. Michał RYZNAR - Politechnika Wrocławska 
 

Nominacje profesorskie z matematyki po 23.01.2013r.

 
dr hab. Adam DOLIWA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
dr hab. Józef PRZYTYCKI - George Washington University, USA
dr hab. Mirosława MIRKOWSKA-SALWICKA - Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
dr hab. Zygmunt POGORZAŁY- Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Piotr GRZESZCZUK - Politechnika Białostocka
dr hab. Yuriy TOMILOV - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Klaudiusz WÓJCIK - Uniwersytet Jagielloński

 

Nominacje profesorskie z matematyki po 30.09.2012r.

dr hab. Irena PAWŁOW-NIEZGÓDKA - Instytut Badań Systemowych PAN
dr hab.Wojciech NIEMIRO - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Adrian LANGER - Uniwersytet Warszawski

Nominacje profesorskie z matematyki po 22.06.2012r.

dr hab. Mykola BRATIICHUK - Politechnika Śląska
dr hab. Jerzy TYSZKIEWICZ - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej ŁUCZAK - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Szymon PESZAT - IMPAN, AGH
dr hab. Grzegorz ZWARA - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Witold CHARATONIK - Uniwersytet Wrocławski

Nominacje profesorskie z matematyki po 19.04.2012 r.

dr hab. Paweł HITCZENKO - Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania USA
dr hab. Szymon PLEWIK - Uniwersytet Śląski
dr hab. Andrzej SZCZEPAŃSKI - Uniwersytet Gdański

Nominacje profesorskie z matematyki po 26.01.2012 r.

dr hab. Piotr DOWBOR - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Krzysztof DĘBICKI - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Zbigniew PALMOWSKI - Uniwersytet Wrocławski

Nominacje profesorskie z matematyki po 27.10.2011 r.

dr hab. Armen EDIGARIAN- Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Marek IZYDOREK- Politechnika Gdańska
dr hab. Krzysztof OLESZKIEWICZ- Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr ZAKRZEWSKI - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł STRZELECKI - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ryszard PŁUCIENNIK - Politechnika Poznańska

Nominacje profesorskie z matematyki po 20.06.2011 r.

dr hab. Sławomir Cynk – Uniwersytet Jagielloński, IM PAN
dr hab. Jacek Dziubański – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Wojciech Gajda – Uniwersytet A. Mickiewicza
dr hab. Jacek Jachymski – Politechnika Łódzka
dr hab. Jacek Jakubowski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Maciej Sablik – Uniwersytet Śląski
dr hab. Jerzy Motyl – Uniwersytet Zielonogórski

Nominacje profesorskie z matematyki po 14.04.2011r.

dr hab. Teresa Regińska – IMPAN
dr hab. Adam Bobrowski – Politechnika Lubelska
dr hab. Andrzej Cegielski – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Bolesław Kacewicz – AGH

Nominacje profesorskie z matematyki po 25.01.2011 r.

dr hab. Dariusz Maciej Wrzosek- Uniwersytet Warszawski.
 
 
 
 

Nominacje profesorskie z matematyki po 22.10.2010 r.

dr hab. Witold Kazimierz Jarczyk - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Jerzy Włodzimierz Jaworski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Władimir Mitiuszew - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. Piotr Bogusław Mucha - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ryszard Henryk Urbański - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Jerzy Jezierski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Eugene Gutkin - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Tadeusz Krasiński - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Wojciech Janusz Kucharz - Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Anna Maria Zdunik - Uniwersytet Warszawski
 
Nominacje profesorskie z matematyki po 18.06.2010 r.
dr hab. Zbigniew Jan Bartosiewicz - Politechnika Białostocka
dr hab. Zdzisław Naniewicz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Witold Wnuk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nominacje profesorskie z matematyki po 16.04.2010 r.
dr hab. Romuald Józef Lenczewski - Politechnika Wrocławska
dr hab. Damian Tadeusz Niwiński - Uniwesytet Warszawski
dr hab. Agata Smoktunowicz - Instytut Matematyczny PAN