Skład osobowy Komisji Dydaktyki:

prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk - Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula
prof. dr hab. Tadeusz Kulczycki
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
prof. dr hab. Feliks Przytycki